تبلیغات

☻سفارشاتـــــــ ـ ـ بلومـ ـ ـ ـ ـ☻ - قوانین فروشنده های گلـــــــــــــــــــــ
♥بهترین وب سفارشـ ـ ـ ـ ـ ــ ـی جهان♥
 وظایف خودم:

گذاشتن کدهای مجانی

گرفتن و تحویل دادن سفارش ها


نظارت بر کار شما ها

درست کردن سفارش ها


به روز رسانی وب

وظایف دیگر عضوان:

گرفتن و تحویل دادن سفارش ها وقتی که من نیستم


تعویض قالب هر وقت که خواست

گذاشتن کدهای مجانی هر وقت که خواست

تبادل لینک با وب های دیگر


پیدا کردن تقلید کارا

فقط تو مطالب خودش میتونه کار کنه و نظرا رو ببینه 

فقط بهش یه چیز یاد میدم هر چیزی و هر موقع که دلم خواست 

اول ازش امتحان میگیرم 

اگر از سفارشاتم کپی کنه تو وب خودش کلامون میره تو هم 
گذاشتن پک مانندد منـــــــــــــــــ