تبلیغات

☻سفارشاتـــــــ ـ ـ بلومـ ـ ـ ـ ـ☻ - کد های مجانی ساخت نویسندگان
♥بهترین وب سفارشـ ـ ـ ـ ـ ــ ـی جهان♥
موس استلا عکسش 


<
a href="http://sefareshatwinxi.mihanblog.com

" target="_blank" title="">سفارشات وینکسی کد موس  استلا </a>

<a href="http://winxbloomflora.mihanblog.com/" target="_blank"> <img src=" " alt=" " border=0 width="50" height="50"></a> <style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: url(http://avatarki.youloveit.ru/template/images/t/mult/1.gif), progress;}</style><script

setTimeout(function () {

                        GetMihanBlogShowAds();

            }, 1000);

</script

<!--NEW SERVER--><!-- start logo cod off http://sefareshatbloom.mihanblog.com --><p align="center"><p align="center"><a href="http://sefareshatbloom.mihanblog.com" target="_blank"><img border="0" src="http://upload7.ir/images/38250939704331852835.jpg"  alt="وب سفارشی بلوم "></a></p><!--finish logo cod off http://sefareshatbloom.mihanblog.com -->

کد موس استلا پشت زمینه دار

<a
href="http://sefareshatbloom.mihanblog.com/" target="_blank">
<img src=" http://www.loogix.com/images/11829718" 
alt="اریانا بلوم " border=0 width="100" height="100"></a>
<style type="text/css">body, a, a:hover {cursor: 
url(http://izva.net46.net/up/6e8ad49045f0.png), 
progress;}</style
<!-- Pic Slider by www.1abzar.com ---> <script src="http://1abzar.ir/abzar/tools/slider2/?no=2&play=1&w=300 &h=200&id=zbtql2z5ti3lru7&max=3&ct=1&kc=BBBBBB&kadr=1"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">&#1575;&#1587;&#1604;&#1575;&#1740;&#1583;&#1585;</a></h1></div> <!-- Pic Slider by www.1abzar.com --->
>--->

صفحه ورودی های وینکس
این کدهــــــــــا زا در HTMLکــــــــــد قالبتون پیست کنید
<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://glitterfly.com.s3.amazonaws.com/results/2013/12/19/zz0au0enzv.gif" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;">
<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://glitterfly.com.s3.amazonaws.com/results/2013/12/19/4ki182h7cq.gif" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;">
<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://glitterfly.com.s3.amazonaws.com/results/2013/12/19/95o13qephg.gif" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;">
<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://glitterfly.com.s3.amazonaws.com/results/2013/12/19/yl2xioanwb.gif" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;">

 
 

<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://glitterfly.com.s3.amazonaws.com/results/2013/12/22/111mvw6w60.gif" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;">


[]
ایکن های وینکس


[]

[]
  قالبـــــــــ های وینکس برای میهن بلاگ
اینم عکس


[ ]


این جعبه هایـــــــ اخبار کپی با ذکر منبع اگه نمیدونی چجوری توش بنویسی و بذاری تو وبت تو صفحات جانبی آموزشی بریدمتنِ خود را بنویسین

متنِ خود را بنویسید

متنِ خود را بنویسید

متنِ خود را بنویسید

صفحه ورودی ها ی مجانی 

قبلی از کد htmlقالبتون پیست کنید.[]
<div id="first_p" style="text-align: center; margin-top: 5px;"><a onclick="document.getElementById('main_p').style.display = 'block';document.getElementById('first_p').style.display = 'none';" href="#"><img src="http://8pic.ir/images/14229976747287618132.png" border="0"></a></div><div id="main_p" style="display: none;">

بالا بر فلورا:
doll-image.png


کد:<!-- Goto Top by www.1abzar.com --->
<script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://upload7.ir/imgs/2014-02/25803928360688009778.png />";</script><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">ابزار هدایت به بالای صفحه</a></h1></div>
<!-- Goto Top by www.1abzar.com --->بالا بر فلورا:
74623390105812806634.png

کد:<!-- Goto Top by www.1abzar.com --->
<script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/jquery.min.js"></script><script>var abzar = "<img src=http://upload7.ir/imgs/2014-02/74623390105812806634.png />";</script><script type="text/javascript" src="http://1abzaar.ir/abzar/tools/top-page/scrolltopcontrol.js"></script><div style="display:none"><h1><a href="http://www.1abzar.com">ابزار هدایت به بالای صفحه</a></h1></div>
<!-- Goto Top by www.1abzar.com --->
قالب بلوم:
کدش: