تبلیغات

☻سفارشاتـــــــ ـ ـ بلومـ ـ ـ ـ ـ☻ - اموزشیـــــــــــــ
♥بهترین وب سفارشـ ـ ـ ـ ـ ــ ـی جهان♥
 سلامــــــــــــ 

امـــــــــــروز به خواسته ی شمــــــــا عزیزانـــــــــ اموزشـــــــــ گذاشتنـــــــــ جعبه اخبار را آوردمـــــــــ:

اولـــــــــ جعبه اخــــــــبار رو را مارکـــــــــــ دار یا  به رنگ ابیـــــــــ در بیارید یعنی از بالا تا پایین بکشید 

دومـــــــــ کلیک راستــــــــــ کنید و گزینه ی کپیــــــــــ رو بزنید

سومــــــــــ جایی که می خوایدپیستـــــــ کنید


منتظــــــــر بقیهــــــــ باشیــــــــد

---------------------------------------------

سلومـــــــــــــــ 
امروز نوشتن متنــــــ در جعبه اخبار را یاد میدم 

اول توی جعبه کلیک میکنیمـــــــــــ 
دومـــــــــــــــ متن را مینویسیم 

برایــــــــــــ  دریافت جعبه اخبار مجانی  به صفحات جانبی کد های مجانی برویـــــــــــــــــــــــــد


بایــــــــــــــــــــــ
منتظر بقیه باشیــــــــــــــد


--------------------------------------------------------------------------